Artikel III: Uppsjö av Rättigheter (Konstitutionen av Republiken Filippinerna) — Sidan tre av treBör inte vara så att en person är två masapanganib av straff i en enda strid

Bör inte utöva någon form av tvångs-service, utom om straff avgift på domen av skuld

Inte införas uppryckandet böter, eller tillämpa grym, vile eller icke-mänskliga bestraffning eller dödsstraff, matangi om föreskriva Kongressen av dödsstraff i detta avseende är lanseringen av det onda brottslighet. Bör botten Bör tillämpa motsvarande lag den tortyr som är fysiska, psykiska eller ogudaktigas straff för att någon fånge eller häktad eller användning av löst hållas straffrättsligt icke-humanitärt bistånd