Attorney generalI många jurisdiktioner av den gemensamma lagstiftningen, justitiekanslern (på engelska: attorney-general) den viktigaste juridiska rådgivare till regeringen, och i vissa jurisdiktioner är en plikt för brottsbekämpning och lagföring eller ens i de allmänna rättsliga relationer. Varit praxis, för att de villkor som ger personlig juridisk rådgivning i allmänhet advokater är varierar mellan olika jurisdiktioner, och även mellan personer med kontor i samma behörighet, som ofta bygger på art och nivå juridisk erfarenhet av den officiella. Ursprungligen användes begreppet för att hänvisa till en person som innehar en allmän fullmakt att representera som rektor i alla saker. I den tradition av gemensam lag, vem som helst som representerar staten, särskilt i prosekyusyong kriminell, han är attorney general. Även om du kan utse regeringen för en tjänsteman som den permanenta attorney general, alla som kommer att företräda staten på samma sätt kommer, då kallas allmänna ombudet.

Det är samma kontoret huridiksyong civilrättsliga kan nämnas som prokurator, allmänt beskyddare, offentliga jurister och andra. Många av de kontor som använder justitiekanslern eller riksåklagaren som den engelska översättningen av titeln, men på grund av olika historia och ursprung förutsättning av att dessa kontor är oftast olika från advokater-allmänna behörigheten för den gemensamma lagstiftningen