Befolkningen i FilippinernaBefolkningen avser antalet levande ting i ett område

Vad är Kommissionen på Befolkningen eller DEM

Kommissionen på Befolkningen (DEM) är en myndighet i Filippinerna som övervakar genomförandet av strategier och program som rör befolkning och utveckling i livet för människor här i Filippinerna