Biträdande domare i högsta Domstolen i FilippinernaAnges i års Konstitution till fjorton antalet biträdande Rättvisa. Permanenta volymen av den som sedan upprättandet av den högsta Domstolen i. Det började klockan sex på upp till nuvarande antal fjorton enligt Grundlagen av år. Med tjugo-tre Amerikanska nanilbihihan också som Biträdande Rättvisa från fram till. Enligt Konstitutionen från, en hihiranging associera Rättvisa måste vara en som är födda medborgare i Filippinerna, fyrtio års ålder, och femton år eller mer som en domare i en lägre domstol eller engagerade i praktiken av lagen i Filippinerna. Också skyldiga att ha visat förmåga, moral, samvete, lojalitet, och självständigt tänkande en ledamot av revisionsrätten. Som överdomare och domare i lägre instans, biträdande Rättvisa utses av Presidenten från lämnades nomineringen av den Rättsliga och advokatsamfundet. De kommer att fungera som vackra sitt beteende tills drabbas de en ålder av sjuttio år eller förlorar förmågan att utföra de uppgifter av kontoret. Men de kan också tas bort på plats av clippers.

Du kan hjälpa till genom att utöka den