Central bank of FilippinernaCentral Bank of Filippinerna (BSP) är en central bank of Republiken Filippinerna. Organiserade igen den karta av bankerna i tre juli i enlighet bestämmelserna i års Konstitution i Filippinerna och Nya Central Bank Act. Grundades BSP i tre januari, som handtaget av central ekonomi i landet. anses vara bankernas bank Central bank of Filippinerna eftersom det övervakar alla finansiella institutioner. Följande är de viktigaste rollerna för de BSP: Grundar sig på bestämmelserna i den Nya Lagen om Central Bank of, den viktigaste uppgiften för Central Bank: De befogenheter och funktion av bangko Sentral utövas av dess Monetära Styrelsen, vars sju ledamöter, som utses av Presidenten i Filippinerna. Som protest angående den Nya Lagen om Central Bank, en av medlemmarna i den offentliga sektorn för Monetära Styrelsen ska vara medlemmar av regeringen av Presidenten. Förbjuder ledamöterna i Styrelsen för Finans-om hantering av vissa befattningar i någon statlig myndighet och privata institutioner som kan ge upphov till intressekonflikter. Den medlemmar med permanent, rekommenderar att fast tid, med undantag för kabinettssekreterare representerar den sittande administrationen. I, klarat av den Första Kommissionen i Filippinerna en Rättsakt Nr, som organiserade alla banker under Presidium av Statskassan och godkännande av Pampulong Försiktig-eftersom det kommer att övervaka och granska bankerna och allt arbete i bank, nahalili av Institutionen för Ekonomi, genom Bureau of Banking, förvaltningen av banken. I, en grupp av Filipino är gjorda av en centralbank för Filippinerna. Det skall stiga med rudimento lagförslag om inrättande av en central bank efter en grundlig undersökning av den ekonomiska lager av Lagen Hare-Hawes-Skärning oberoende bill, som uppnås oberoende av Filippinerna efter Tolv år, men behöll fortfarande den militära basen och maritima för Usa och blandat tullar och kvoter på export av Filippinerna. Dock tappade Senaten Filippinerna som på grund av maningar Manuel L.

Lanserades i Senaten nytt lagförslag som nagpanalo stöd av President Franklin D. Roosevelt, som kallas tydings-mcduffie Act, som uppnås Usa på dag fyra juli. Under Commonwealth period, vätska diskussionen om central bank of Filippinerna magpapaangat prisstabilitet och ekonomisk tillväxt. Då det finansiella systemet i landet napangasiwa av Institutionen för Ekonomi och Statskassan. Filippinerna är en standard för utbyte som använder dollar, bakom hundra procent av reserver av guld, som standard finans (valutan standard), som ställdes av den tydings-mcduffie Act, som antogs av senaten i Filippinerna ett beslut om att inrätta en centralbank. Som lag finance, krävs godkänd av presidenten för Förenta Staterna, inte ges av Roosevelt, under den Japanska ockupationen, gick de andra lagen, men när de kommer den Amerikanska armén i befrielsen, ipinatigil i dess genomförande. Utan att sitta Manuel Roxas, befallde han Miguel Cuaderno, Sr för att utarbeta en stadga om centralbanken. Innebörden av eugenio de finansiella marknaderna har blivit absolut nödvändigt efter ett år som en följd av det beslut av Kommissionen av den Gemensamma Filippinsk-Amerikanska Finans pinumunuan är Cuaderno. Kommissionen, som studerade ekonomi i Filippinerna, och problem monetära, har föreslagit att flytta från den vanliga växelkursen för dollarn i en napamahalang av det finansiella systemet. Behöver centralbanken att utföra den föreslagna övergången till det nya systemet. Nästa dag, som skapats av Roxas Hänvisningar till centralbanken för att förbereda karta av åtgärden handtag av finanserna.

Gav den till Kongressen i februari

När det kommer till juni i år också alla, som undertecknats av det nya antagandet att President Elpidio Quirino, som ansluter sig till President Roxas, Republiken Lagen Skrifterna, Central Bank Act från. I tre januari, napasinaya utan att formellt centralbanken i Filippinerna och Miguel Cuaderno, Sr blev den första intendent. De huvudsakliga uppgifterna och skyldigheterna för Central Bank är att främja ekonomisk och upprätthålla den inre och yttre stabilitet i det finansiella. Pangkalipas i många år, förändringar identifierades till denna stadga kommer att bli mer palatugon behov av ekonomin. I tjugo nio November, ändrad genom Lag Presidentens Skrifterna Republiken Lagen Skrifterna, betonar underhåll av inhemska och internationella stabiliteten av ekonomi är det huvudsakliga målet av centralbanken. Distribuerar också förvaltningen av Banken ingår koden för den totala finansiella system av Filippinerna och inte bara som förvaltare av systemet till bank. I, nasusog att Republiken Lagen Skrifterna är ganska pinaunlaran till att stärka de finansiella marknaderna, inklusive förändringar är den ökande mängden av investeringar från P miljoner P daplot. Under års Konstitution, som utses av den Tillfälliga Nationella församlingen för att inrätta ett oberoende som styr central finansiering. Då, som utses av Lagen Presidentens Skrifterna centralbanken Filippinerna som reglerar den centrala finans (CMA). Efter ett par år, kinandili av års Grundlag bestämmelserna i CMA från års Konstitution som i stort sett bara fokuserar på organisationen av den oberoende handtag av ekonomin genom att öka mängden investeringar, och för andra ändamål representation av sektorn som enskilda till Styrelsen för Finans.

I enlighet med beställningen

av års Konstitution, som undertecknades av President Fidel V. Ramos Republiken Lagen Skrifterna, erkänd som den Nya centralbanken Lagen, lagen om fjorton juni. Denna lag innehåller bestämmelser om grundandet av en oberoende handtag till statskassan redovisas som Central Bank of Filippinerna, hans främsta mål är att hålla prisstabilitet. Detta mål är napahiwatig bara i den gamla stadgan för Central Bank. Dessutom ger lagen om Central Bank frihet att penning-och administrera att det inte ligger i den gamla centralbanken. I tre juli, det fanns ett tomrum i den Nya Lagen av den Centrala Banken