Chefsdomare i högsta Domstolen i Filippinernaobegränsad sikt av överdomaren

Befogenhet att utse överdomare kommer att bero på den verkställande Direktören där hon kommer att välja på lista över tre kandidater som görs av domstolar och advokatsamfundet Liksom andra Mahistardo av högsta Domstolen

utom när den når botten i gamla

har tvingat den att gå i pension.