Gäller För U. s. Visa Program i Prioriterade Intervju — Filippinerna (engelska)Programmen i de Prioriterade Intervju (PIPS) är utformad för att främja och underlätta legitima mer officiella flyg till anställda i företag som är medlemmar i detta program mellan Usa och Filippinerna

Och sedan kan du gå vidare till steg

Steg: minst fyra timmar efter att du betalar tillämpningen av MRV, kan du återvända till den här webbplatsen och klicka på schema — Ändra Min Utnämning.

Du kommer att behöva ge tre informationen för mötet kommer att vara