Guide för Läraren i Undervisningen i Filipino — Fjärde KlassVägledning av läraren som det är avsett att vara en hjälp till lärare i engelska i Fjärde Klass