Magniniyog, protesterade pv buss för återvinning av coco avgift fondenQUEZON CITY — Rush till kontor den Filippinska Kokos Myndigheten (PCA) i Quezon City den anonyma magniniyog från olika provinser för att kalampagin ledning av sådana organ när det gäller hantering coco avgift fonden

Gjorde gruppen till rally efter den plan för PARTNERSKAPS-och samarbetsavtalet att det kommer att hålla i miljarder peso fond istället för en fond eller en grupp av bönder

Vill ha en massa magniniyog att återvända till dem de medel som annars kontanter olika sociala förmåner