ÖVERKLAGANDEapelá: i fält av lagen, dulóg (som behandlar domstolen att beröra, tigga, eller vädja om en rättegång) kom, kom, affär, fil, filen, visa, visa du·lóg närvaro dulóg anlita resort dulóg att pedagogiska metoder för undervisning dulungan att ta till dulungan har tillgång till dulungan att visas innan kontakt att vända sig till för hjälp Det var inlämnad i High Court.

Detta är en draft (utkast) en lag som lämnas in eller presenteras för en nationell lagstiftare att ratificera.

Detta är den så kallade räkningar

Det första steget i en ratificering av ett lagförslag som kallas Först. uttal: sab·pí·Från Latin och betyder»under straff.»BETYDER PÅ ENGELSKA stämning: en skriftlig kommandot visas innan en person i domstol eller att avge vittnesmål i hukuma