Rätt och Skyldighet för störningar"sade att ingen människa skulle bli för liv

förekomsten av förmånen eller effekt av en medborgare göra eller ge honom vad han bör njuta Med ett Avsnitt av Artikel IIIfrihet eller egendom utan att i motsats till hur lagen eller nekas lika belägringen av lagen I Avsnitt. anges att varje medborgare har rätt att få tillfredsställelse i sig själv.

papper och saker mot inte är rimligt att rota och beslagta alla ändamål skall vara okränkbara varje medborgare har rätt att inneha och använda egendom som hus.

och andra när du strider mot lagen varje medborgare har rätt att få grundläggande utbildning eller grundläggande utbildning för att mer vara användbart medborgare med frihet för varje medborgare att dyrka Gud och ta emot religiösa övertygelser.