DFA, lämnat in en strike till uteslutning av Villa

Möjligen påverka undertecknandet av samförståndsavtalet mellan Filippinerna och Kuwait för den skull OFW Rädd för att slå en viss grupp för att vara dess inverkan på välfärden för OFW i Kuwait