För Reaktionen, till exempel egenskaper

Många gånger uppstår frågor eller kan åläggas av en lärare eller i vissa tentor — Hur man Lär sig det för Reaktion, första, andra, Noll ordning Reaktion exempel. det definieras som det antal molekyler koncentration (förändringar) hänvisar till graden av reaktion. Med andra ord, det är summan av kraften i koncentrationen av reaktanter i priset ekvation (ränta lag). Reaktion vilkas ränta bestäms av förändring av en koncentration sikt bara är känd som första ordningens reaktion. Graden av sådan reaktion vid något tillfälle så ges av uttrycket Där CA är koncentrationen av reaktant En vid den tidpunkt då graden av reaktion