Gäller För U. s. Visa Andra Avgifter — Filippinerna (Engelska)

AMaaaring föremål för ett utfärdande av visering avgift för vissa sökande från vissa länder som redan blivit beviljade dem deras visum. Denna avgift är baserat på»s»(den vite av flera länder för att medborgare i Förenta Staterna när du drar visum). Försöker Förenta Stater, å andra sidan undvika att införandet av avgifter för att erhålla ett visum, men om ett land ställer motsvarande böter för medborgare i Förenta Staterna när det drar naturan deras visum, regeringen i Usa är ange också motsvarande avgift för tillhandahållandet av viseringar till medborgare i sådana länder. Vänligen se Hemsidan för Department of State och Hemsida