Juridiska DNA-Test för faderskap

Många av våra kunder använder resultaten av deras rättslig analys faderskap för att åtgärda problemet om familjerätt (såsom stöd till barn, vårdnad om barn, och i tvister av bisitasyon), lösa tvister i arv, och uppfyller kraven för invandring