Vad säger Bibeln om hemskillnad eller äktenskapsskillnad och aasawang-igen

Först av allt, vadhelst i perspektivet av en person på frågan om äktenskapsskillnad, är det viktigt att följa vad Gud säger i boken i Malaki: a»Äcklad jag separerade, säger Herren, Israels Gud.»Enligt Bibeln, Guds plan i äktenskapet är helt liv integration.»Så länge de icke mer två, i kombination Gud är inte skild från folket»(Matteus:). Gud förstår att eftersom äktenskapet är mellan två syndiga människor, en skilsmässa kan hända. I Gamla Testamentet, som fastställts av Gud vissa lagar för att skydda rättigheterna för dem som har gått igenom en skilsmässa, särskilt kvinnor (femte Mosebok: -). Som understryks av Jesus att en