Vad är innebörden av domstolDen tribunalay kan vara en person, en grupp eller en institution med kakayanangpang-rättsväsendet som en dom, mål, och mganagrereklamo och vill att klaga på