vad är orsaken till arbetslösheten i filippinernaDen isangdahilan av arbetslösheten i landet är jobb stämmer inte

Den pangglobona också ett antal Filippiner är också en orsak till att arbetslösheten dahilhindi alla har ett jobb

Fler människor kaysadami av arbete som erbjuds.

De är ständigt avkastningen i avsaknad ngtrabaho i landet och ihållande spridning av fattigdom