Ordförande i den TredjeBestår av Filippinerna, Malaysia och Thailand

Inte vara utrustad med medel för rehabilitering om den inte ges Filippinerna av robert frost, Amerikansk

Avbrutits och gett upp med USA alla rättigheter, ägande, förvaltning, behörighet, kontroll eller herravälde i Filippinerna utom på den militära basen.

Det tillåter USA Att ha tjugo-tre militära baser i olika områden i Filippinerna förra år. Visade också Luis Taruc i regeringen och återställde det som en kongressledamot och samlas in av backpay som kongressledamot. Erkänna att de skolor barnen rebel Armé. Distribution av mat och andra behov genom Social Välfärd kommissionen och etablera mobila enheter. Gav denna lag den mer skydd för att Tillsammans med genom förmedling av system för pakikisaka. Kan Vägen ansluter också gemenskapen på landsbygden till städerna för att underlätta införsel av produkter och pagalalakbay av människor. Dess mål är samarbete i fråga om ekonomi och kultur i medlemmar. Sabah var tidigare en del av Norra Borneo Med tanke på den av Sultanen av Brunei till Sultanen av Sulu som hyllning till sin hjälp för att förhindra ett uppror. Uppmuntrat många att plantera i den obebyggda tomten och ta hand om djuren för att komplettera sin inkomst. Målet för ASEAN för att uppnå ekonomisk tillväxt, social och kulturell genom samarbete och framåt av regional fred och stabilitet.